Caracas

Jest to stolica Wenezueli. Jednocześnie pełna nazwa to Santiago de Leon de Caracas. Leży na północy kraju, blisko Morza Karabiskiego, w stanie Miranda i ma prawie dwa miliony mieszkańców. Układ urbanistyczny jest dosyć policentryczny. W zachodniej części mieści się historyczne centrum na planie szachownicy z zabytkami architektury głównie kolonialnej, jak katedra, Casa Amarillo i wiele innych. Dostępne do zwiedzenia są również niskie domy kolonialne, częściowo tylko zmodernizowane, które idealnie komponują się z pobliską nowoczesną zabudową. Stawia się tutaj na przemysł cukrowniczy, tytoniowy, włókienniczy, skórzany, petrochemiczny, farmaceutyczny, cementowy, maszynowy, drzewny, poligraficzny i wiele innych. Znaleźć tam można wielkie centra handlowe, jak Sambil, Lido czy Tamanaco.