Periodyzacja

Jest to po prostu podział pewnego obszaru czasowego na mniejsze odcinki. W przypadku odkryć geograficznych podział ten zazwyczaj dokonywany jest na poszczególne wieki, następujące po sobie, ponieważ wraz z nimi zmieniały się też możliwości człowieka, ogólna mentalność ludzi, ich chęć wiedzy, nowe wiadomości, możliwości techniczne, przychylność bądź nieprzychylność królów i przedstawicieli Kościoła. Jednocześnie należy zaznaczyć, że periodyzacja w tym względzie mniej więcej zazębiała się z ogólnymi tendencjami, które panowały w danym czasie przede wszystkim na kontynencie europejskim. Z czasem owe tendencje można było już rozszerzać na inne kontynenty, jak azjatycki, amerykański czy afrykański, a w końcu również i na australijski. Do dzisiaj weryfikowane są zarówno daty odkrycia określonych terenów, jak i osób, które tego dokonały. Pojawiają się na przykład informacje o wcześniejszych odkryciach dokonanych przez ludy, które w czasie ponownego odkrycia nie były jeszcze znane, więc i nie można było udokumentować ich zdobyczy i wiedzy.