Minerały

Minerały i skały, które mogą być użytkowane bezpośrednio lub jako surowce dla przemysłu określa się mianem surowców mineralnych. Należą do nich ciała stałe (węgiel, rudy, sól), ciecze oraz gazy. Występowanie użytecznych minerałów i skał na kuli ziemskiej nie jest równomierne. Wyszukuje się więc takich miejsc, w których surowce nagromadzone są w większej ilości i dają się łatwo wydobywać. Takie skupienie surowców mineralnych nazywają się złożami. Złoże mineralne to naturalne nagromadzenie użytecznych minerałów w skorupie ziemskiej, w ilości nadającej się do opłacalnego eksploatowania. Powstawanie złóż mineralnych jest zależne od wielu różnorodnych czynników i procesów wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących skorupę ziemską.