Skały magmowe

Skały magmowe są to utwory, które powstały ze stopu magmatycznego, czyli z ruchliwej, gorącej materii znajdującej się we wnętrzu Ziemi. Podstawowym składnikiem tej materii jest stop krzemionkowy oraz glinokrzemiany z rozpuszczonymi gazami i przegrzanymi roztworami wodnymi. Charakter skały magmowej zależy głównie od składu chemicznego magmy i od warunków, w jakich następowało krzepnięcie. Jeśli magma zawiera 60-80% krzemionki, to określana jest jako kwaśna; jeśli krzemionki jest mniej niż 60%, a więcej pierwiastków metalicznych, to nazywa sieją zasadową. Z tego względu skały magmowe kwaśne mają mniejszy ciężar właściwy i jaśniejszą barwę, skały magmowe zasadowe są cięższe i ciemniejsze. W pierwszych dominuje kwarc, w drugich związki magnezu i żelaza. Warunki w jakich powstają skały magmowe mają istotny wpływ na różnorodną ich budowę.