Ruch obiegowy

Ziemia, jak pozostałe planety, krąży wokół Słońca po orbicie, czyli wykonuje ruch obiegowy. Orbita Ziemi jest elipsą zbliżoną do koła. Odległość Ziemi od Słońca zmienia się od 147 min km w położeniu najbliższym (peryhelium), które osiąga 2 I, do 152 min km w położeniu najdalszym, do którego dociera 3 VII. Jako średnią odległość Ziemi od Słońca przyjmuje się 150 min km. Ruch obiegowy, podobnie jak obrotowy, odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy patrzymy na Ziemię od strony bieguna północnego, czyli jest ruchem prawoskrętnym. Okres obiegu wynosi 365 dni 5 godzin i 49 minut, czyli rok. Zgodnie z II prawem Keplera prędkość poruszania się Ziemi po orbicie jest niejednakowa. Powoduje to, że czas trwania poszczególnych astronomicznych pór roku nie jest jednakowy. W czasie obiegu, oś obrotu Ziemi utrzymuje stałe położenie i jest nachylona pod kątem 66°33′ do płaszczyzny orbity.