Marmur właściwy

Marmur właściwy jest także bardzo dobrze znany pod nazwą wapień krystaliczny. Jest to czysty wapień, ujmując szerzej skała węglanowa, która może być grubo, czy też drobnoziarnistą, często posiadać będzie widoczne uwarstwienie. W zależności od tego jakie są domieszki innych pierwiastków przyjmować będzie mogła różnego rodzaju barwy, a mianowicie białą, szarą, czarną, czy też różową i wiele, wiele innych. Wapnie takie powstają z przeobrażenia wapieni, czasami może to mieć miejsce z przeobrażenia dolomitów. Do głównych składników wapieni zaliczmy bezbarwne, czy też krystaliczne kalcyty. Wapienie krystaliczne będą cechowały się twardością, krystaliczną strukturą, zwartej i bezkierunkowej teksturze. Oprócz tego do charakterystycznych cech dodać będziemy mogli mrozoodporność, możliwość stosunkowo łatwej i wygodnej obróbki, z jednoczesnym uwzględnieniem piłowania, szlifowania i wielu, wielu innych. Znajduje on bardzo szerokie zastosowanie, zarówno jeśli chodzić będzie o przemysł jak i powszechne budownictwo, gdzie w tym pierwszym produkuje się z niego wapno palone, a w budownictwie jako pozioma wykładzina, przeznaczany jest na pomniki, rzeźby i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów.