Polska

W przypadku naszego kraju marmur obecnie wydobywa się tylko i wyłącznie na terenie Sudetów, przede wszystkim w okolicach masywu śnieżnika, gdzie znaleźć będzie można dwie jego odmiany kolorystyczne, a mianowicie białą oraz zieloną Mariannę, takie są bowiem ich nazwy zwyczajowe. Inne złoża to między innymi te znajdujące się w okolicach Sławniowic. Oprócz tego cały czas prowadzona jest eksploatacja tak zwanych przeobrażonych dolomitów, tak zwanych dolomitów krystalicznych. W Polsce istnieje także pojęcie marmuru technicznego, który odnosił będzie się oprócz do samego marmuru także do kilku innych skał osadowych o pochodzeniu węglanowym, które przyjmują tak zwany poler. W momencie ich polerowania powierzchnia zaczyna błyszczeć. Sama nazwa jest nieprawidłową w ujęciu naukowym, ale bardzo silnie zakorzeniona jeśli chodzi o polską tradycję kamieniarską. Marmury tego właśnie typu wydobywane będą w bardzo dużych ilościach między innymi w górach świętokrzyskich. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej niektórzy z właścicieli kopalń nadawali im nazwę handlową, a mianowicie kieleckich marmurów, co miało na celu podniesienie przede wszystkim ich rangi. Marmur ten nie zawsze jednak był takim samym, gdyż pamiętać należy że należeć będzie on do całkowicie odmiennych grup skał jeśli chodzi o pochodzenie, powstawać może z różnych minerałów i jego jakość nie zawsze będzie taką samą. Laik z pewnością nie widziałby różnicy, jednak profesjonaliści w tym zagadnieniu z pewnością bez problemu mogli by je wskazać.