Języki muskogejskie

Jest to cała grupa języków Ameryki Północnej, tamtejszych Indian. Przede wszystkim używane są one w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Statystycznie przyjmuje się, że posługuje się nimi współcześnie około piętnaście tysięcy osób. Czasami języki te zaliczane są do innej rodziny, większej, o nazwie siouańsko-muskogejskie. Wyróżnia się wśród nich między innymi takie języki, jak: czikasaw, czoktaw, Alabama, koasati, mikasuki czy krik określany często inną nazwą muskogi. Należą one do serii języków aglutynacyjnych jeśli chodzi o ich budowę.