Wilgotność powietrza

Powietrze atmosferyczne zawiera zmienną ilość pary wodnej wahającą się od 0 do 4% całej masy. Najobficiej występuje ona w dolnych partiach atmosfery. W warstwie sięgającej do 11-12 km znajduje się 99% ziemskiej pary wodnej. Ogólnie można przyjąć, że ilość pary wodnej w powietrzu zmniejsza się od równika do biegunów. W strefie równikowej w 1 m3 powietrza utrzymuje się średnio około 20 g pary wodnej, w strefie biegunowej około 2 gramów. Ilość pary wodnej w powietrzu zależy głównie od rozmieszczenia powierzchni wodnych i lądowych, ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wiatru.Powietrze o określonej temperaturze nie może wchłonąć nieskończenie dużej ilości pary wodnej.