Burze

Jest to jedno ze zjawisk atmosferycznych. Burze to po prostu intensywne opady deszczu lub deszczu z gradem. Towarzyszą im zawsze wyładowania elektryczne, czyli słynne błyskawice i grzmoty. Sam piorun jest wyładowaniem elektrycznym o niezwykle dużym natężeniu, które wędruje w kierunku ziemi wraz z ujemnymi ładunkami elektrycznymi. Celem owego pioruna jest rozładowanie się, czyli tak zwane uziemienie i dlatego też kieruje się w stronę ziemi. Z kolei grzmot jest skutkiem gwałtownego rozgrzania powietrza. Powoduje on skokowy wzrost ciśnienia. Zaburzenie to rozchodzi się wtedy w formie fali dźwiękowej, czyli grzmotu.