Troposfera

Tym mianem określa się najniższą i jednocześnie najcieńszą warstwę atmosfery. Posiadają ona około osiemdziesiąt procent całkowitej masy. Okazuje się, ze górna jej granica zmienia się zależnie od pory roku oraz szerokości geograficznej. Między innymi na przykład nad biegunami wynosi ona siedem kilometrów w zimie, a aż dziewięć kilometrów latem. Warstwa ta charakteryzuje się ciągłym spadkiem temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Tam też najczęściej występują turbulencje powietrza i najważniejsze procesy, które odpowiadają za pogodę i klimat na naszej planecie.