Niebieskie nadolbrzymy

Należą do gwiazd o typie widmowym O lub B należącym do pierwszej klasy jasności. Są one wyjątkowo gorące i jasne. Temperatura na ich powierzchni wynosi od dwudziestu tysięcy do pięćdziesięciu tysięcy K, co jest powodem, że znaczna część energii zostaje wypromieniowana w zakresie ultrafioletu, który jest niewidzialny dla naszych oczu. Masa ich zawiera się w przedziale od dziesięciu do pięćdziesięciu mas Słońca, a promień dochodzi do dwudziestu pięciu promieni Słońca. Gwiazdy takie występują bardzo rzadko i należą do najgorętszych i najjaśniejszych we wszechświecie. Żyją bardzo krótko, bo od dziesięciu do pięćdziesięciu milionów lat. Najbardziej znany olbrzymem jest Riegel, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona.