Języki jenisejskie

Jest to mała rodzina języków, które używane są w centralnej Syberii, najściślej w okolicach kraju krasnojarskiego. Są one częściowo spokrewnione z językami na-dene. Częściowo też doszukiwane są podobieństwa do rodziny dene-kaukaskiej. Językami, które należy zaliczyć do tej rodziny są przede wszystkim: arin, assan, kott, pumpokol, jugh, język ketyjski itp. Większość z nich już jest wymartych. Praktycznie pozostały tylko język ketyjski, którym posługuje się około sto pięćdziesiąt osób. Część z tych języków wymarła w osiemnastym i dziewiętnastym wieku. Ostatnim, poza ketyjskim, który wymarł był jugh, który zniknął na początku dwudziestego wieku.