Czynniki klimatyczne

Do czynników klimatycznych należą między innymi obieg temperatury, cyrkulacja atmosfery czy obieg wody. Podstawowym źródłem energii jest promieniowanie słoneczne, którego nasilenie zmienia się w zależności od szerokości geograficznej. Najbardziej nasłonecznione są okolice równika, a obszary podbiegunowe mają pięć razy mniej energii słonecznej. Od szerokości geograficznej zależą też średnie roczne opady temperatury powietrza jak i deszczu. Na przykład klimat równikowy ma najmniej opadów. Czynniki klimatyczne są też meteorologiczne radiacyjne, układ ciśnień, fronty atmosferyczne, masy powietrza, prędkość wiatru a do niemeteorologicznych jest zaliczana szerokość geograficzna, rzeźba terenu, odległość od morza, prądy morskie, pokrycie terenu, antropogeniczne, wysokość nad poziomem morza, wielkość i rozmieszczenie lądów i oceanów. Czynniki te mają też wielki wpływ na funkcjonowanie ludzi. Jednocześnie to one ciągle nadają nie tylko klimat, ale i dobową pogodę na danym terenie, co również wpływa na nasze samopoczucie.