Języki saharyjskie

Tą grupę języków przedstawia około jedenaście milionów ludzi na kontynencie afrykańskim. Głównie obejmują oni teren Czadu i górne dorzecze Nilu, częściowo Sudan, szczególnie na terenie dawnej Nubii. Jest to niezwykle luźna i różnicowana grupa języków. Niektórzy określają ich ligą językową. Wyróżnia się tutaj sześć podrodzin języków, jak: songhaj, konam, maba, saharyjską, wschodniosudańską oraz środkowosudańską, jak i kilka izolowanych języków, jak fur, berta czy kunama. Języki te wywarły duży wpływ na starożytny świat, głównie w kwestii rozwoju języka staroegipskiego. Z kolei sama rodzina songhaj była pod silnym wpływem języków berberyjskich również przez wiele lat.