Poszukiwanie

W przypadku poszukiwania ropy naftowej, czy też typowania obszarów, gdzie teoretycznie takowa ropa może się znajdować najczęściej wykorzystywana jest tak zwana sejsmika refleksyjna, jedna ze specjalności geofizyków. Dzięki niej możliwym będzie między innymi rozpoznanie budowy geologicznej danego terenu oraz wytypowanie pułapek złożowych, miejsc gdzie dane złoża się mieszczą. Wszystko to trwa jednak długi okres czasu, prowadzone muszą być próbne odwierty, które także pochłaniać będą ogromne, wręcz bajońskie sumy pieniędzy. Wszystko jednak zostaje zwrócone i to z ogromną nadwyżką bezpośrednio w momencie kiedy uda się takowe złoże ropy naftowej znaleźć. W przypadku naszego kraju nie mamy jednak powodu do radości, gdyż w świetle prawa wszystko co znajduje się pod ziemią na większych głębokościach należne jest do państwa.