Położenie układu

Układ Słoneczny mieści się w Drodze Mlecznej (nazwa galaktyki). Jednocześnie jest ona o kształcie spiralnym z poprzeczką. Zawartych jest w niej około dwustu miliardów gwiazd. Słońce jest na jednym z mniejszych ramion naszej galaktyki, które określane jest jako Ramię Oriona bądź Ramię Lokalne. Obliczono, że Słońce mieści się około dwadzieścia pięć tysięcy lat świetlnych od centrum Galaktyki. Położenie Układu Słonecznego jest wynikiem Wielkiego Wybuchu i jednocześnie czynnikiem, który uwarunkował ewolucję życia na naszej planecie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na ramionach spiralnych częściej dochodzi do wybuchów supernowych, które katastrofalnie wpływają na klimat i biosferę poszczególnych planet. Stąd też spekulacje, że poszczególne wymierania masowe na Ziemi mogły być spowodowane tego typu zjawiskiem.