Ptolemeusz

Tak naprawdę nazywał się Klaudiusz Ptolemeusz. Pochodził on z Grecji, kształcił się w Aleksandrii. Był starożytnym znawcą matematyki, astronomii, geografii oraz muzyki. Reprezentował on poglądy geocentryczne, które później obalone zostały przez Kopernika. Jednocześnie Ptolemeusz był twórcą modelu ruchu ciał niebieskich. Stworzył on pojęcie kwantu. Jego prace i ich efekty z dziedziny astronomii przedstawione zostały w dziele „He mathematike syntaxis”, które później znane było również pod nazwą „Ho megas astornomos”, a współczesna tego nazwa to „Almagest”.