Newton

Isaac Newton był angielskim fizykiem, matematykiem, historykiem, filozofem, astronomem, alchemikiem i badaczem Biblii przełomu siedemnastego i osiemnastego wieku. Najsłynniejszym jego dziełem jest „Philosophiae naturalia principia mathematica”, gdzie przedstawione zostało prawo powszechnego ciążenia, prawa ruchu z mechaniki klasycznej. Opracował on również prawa, które rządzą ruchem ciał na Ziemi oraz ruchem ciał niebieskich. Jego badania przyczyniły się do rewolucji naukowej i ostatecznego przyjęcia teorii heliocentryzmu. Jednocześnie przedstawił uzasadnienie matematyczne dla praw Keplera, a także udowodnił, że orbity mogą być nie tylko eliptyczne, ale i hiperboliczne bądź paraboliczne.