Hubble

Był to amerykański astronom. Przypisuje się mu przede wszystkim odkrycie i udowodnienie zjawiska przesunięcia ku czerwieni, a także rozszerzania się Wszechświata. Głównie pracował on w Obserwatorium Yerkes Uniwersytetu Chicago. Z czasem pracował też w Mount Wilson w Kalifornii. Tam też wraz z jego przybyciem ukończono budowę najpotężniejszego, jak na tamte czasy, Teleskopu Hookera. Swoje najważniejsze odkrycie opublikował w grudniu 1924 roku i było to stwierdzenie, że obserwowane wcześniej obiekty, które określane były mianem mgławic (ze względu na słabe instrumenty badawcze), nie są w obrębie naszej galaktyki, ale stanowią galaktyki poza Drogą Mleczną. Później odkrył również zależność między odległością galaktyki a prędkością, z jaką się one od siebie oddalają, co określa się obecnie jako Prawo Hubble’a.