Europa

PKP Wrocław Główny

PKP Wrocław Główny

Jest to największa ze wszystkich stacji kolejowych znajdujących się we Wrocławiu. Została ona ulokowana na liniach kolejowych, które prowadzą z Opola i Lublińca (kierunek południowo-wschodni), ze Świdnicy i Kłodzka (kierunek południowy), z zachodu od Jeleniej Góry oraz Legnicy, z północy…

Dworce kolejowe w Polsce

Dworce kolejowe w Polsce

Dworce kolejowe, w latach świetności kolei, przeżywały olbrzymi rozkwit. Życie wielu ludzi uzależnione było właśnie od kolei. Działo się tak z różnych powodów, głównie z powodu dojazdu do pracy oraz do domu z pracy.W ówczesnym czasie dworce odznaczały się pięknym…

Győr

W części północno-zachodniej tego kraju leży miasto Győr. Liczba ludności wynosi sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osób. Miasto znane jest głównie z znajdujących się tu kąpielisk termalnych. Powierzchnia tego węgierskiego miasta wynosi około sto siedemdziesiąt pięć kilometrów kwadratowych. Miasto może pochwalić…

Pecz

Pecz

Na południu kraju położone jest piąte co do wielkości miasto Węgier, czyli Pecz. W mieście mieszka około sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osób. Powierzchnia miasta wynosi niecałe sto sześćdziesiąt trzy kilometry kwadratowe. W mieście znajdują się liczne zabytki. Warto zobaczyć liczne…

Segedyn

Segedyn

Miasto położone jest w południowej części kraju. W tym węgierskim mieście mieszka około sto sześćdziesiąt trzy tysiące osób. Natomiast powierzchnia miasta wynosi dwieście osiemdziesiąt kilometrów kwadratowych. Węgrzy bardzo często na to miasto mówią „Miasto słońca”. Nazwę tą Segedyn zawdzięcza temu,…

Miszkolc

Miszkolc

To trzecie co do wielkości miasto w tym kraju ma liczbę mieszkańców wynoszącą około sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osób. Powierzchnia miasta wynosi dwieście trzydzieści sześć kilometrów kwadratowych. Za pierwszych mieszkańców Miszkolca uważane są plemiona germańskie. Węgrzy osiedlili się tu na…

Debreczyn

Debreczyn

Biorąc pod uwagę wielkość drugim miastem węgierskim jest Debreczyn. Powierzchnia miasta wynosi około czterysta sześćdziesiąt jeden kilometrów kwadratowych. Na tym obszarze mieszka mniej więcej dwieście pięć tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o tym mieście pochodzi z roku 1235. Ludwik Węgierski nadał…

Budapeszt

Budapeszt

Stolica Węgier jest uważana za jedną z najważniejszych metropolii tej części Starego Kontynentu. Powierzchnia tego miasta wynosi pięćset dwadzieścia dwa kilometry kwadratowe. Liczba ludności wynosi natomiast około jeden milion siedemset tysięcy osób. Węgrzy osiedli się tu na początku dziesiątego wieku.…

Węgry

Węgry

Kraj ten położony w części środkowej europejskiego kontynentu ma liczbę ludności wynoszącą niemal jeden milion siedemset tysięcy osób Sześć największych miast tego państwa to: Budapeszt, Debreczyn, Miszkolc, Segedyn, Pecz oraz Győr. Stolica kraju, czyli Budapeszt to największe miasto Węgier. Ważna…