Okręty

Najczęściej jest to uzbrojona jednostka pływająca. Okręty są zawsze w służbie jakiegoś państwa. Wielokrotnie zamiennie używana jest nazwa statek, chociaż nie jest to to samo. Okręty przeznaczone były zawsze albo do przewożenia cennych ładunków, albo też do zadań typowo bojowych. Na przestrzeni wieków stworzonych zostało wiele różnego typu statków i okrętów, które znacznie wpłynęły na rozwój marynarki. Jednocześnie to właśnie dzięki statkom różnego typu przede wszystkim możliwe było odkrycie wielkich nowych terenów, które znajdowały się często właśnie po drugiej strony lustra morskiego bądź oceanicznego, a więc przejście ich „z buta” nie było możliwe. Jednocześnie przyczyniło się to nie tylko do rozwoju technologicznego, ale również kulinarnego poprzez przywożenie różnego typu produktów, warzyw, owoców, przypraw itp. Ponadto należy tutaj zaznaczyć, że okręty stanowiły też nie tylko ważne środki transportu, ale też ubijania interesów i mieszkania dla marynarzy i odkrywców. Ponadto była to bezpieczna przystań w razie ataków lokalnych mieszkańców wysp bądź kontynentów.