Okręty

Na samym początku ludzie nie umieli budować okrętów, jednak z biegiem czasu coraz bardziej rozwijał się przemysł okrętowy. Kiedy rozpoczęto budować okręty, to wypływano nimi coraz dalej i dokonywano nowych podbojów. Przykładem mogą być wyprawy Greków, upadek Troi, wyprawy krzyżowe, odkrycia Indii, Ameryki czy Antarktydy i wreszcie Afryki z skąd wywożono niewolników. Okręty najpierw budowano małych rozmiarów, ale z czasem kiedy poznano technikę okręty się powiększały. Służyły też różnym celom począwszy od transportu towarów, wymiennych po okręty wojenne. W historii rywalizowały ze sobą dwie floty: angielska i hiszpańska, które w zasobach miały też okręty kaperskie. Dzisiaj rozgranicza się flotę na wojenną, gdzie okręty służą w wojnie i statki transportowe lub handlowe. Okręty służą do przewożenia czołgów jak i całych jednostek wojskowych oraz jako szpitale pływające. Na swoich pokładach maja też armaty i dzielą się na podwodne, desantowe i zwykłe. Dzisiejsze floty nie są tak rozbudowane bo wojsko jak i transport oparty jest na samochodach i samolotach.