Czynniki klimatotwórcze

Wysokość bezwzględna

Wysokość bezwzględna

Jest to wysokość określonego punktu względem jakiegoś przejętego punktu odniesienia, czyli średniego poziomu morza. Określa się ją skrótem n.p.m., czyli po prostu nad poziomem morza. Niestety okazuje się, że w niektórych krajach wysokość dla tego samego badanego punktu może się…

Pokrycie terenu

Pokrycie terenu

Tym terminem określa się po prostu pokrycia, a więc wszystkie elementy, które znajdują się na powierzchni ziemi. Zalicza się tutaj między innymi szatę roślinną, która występuje na danym terenie. Poza tym wymienić można też góry, rzeki, jeziora, doliny, łąki, pastwiska…

Szerokość geograficzna

Szerokość geograficzna

Jest to jedna ze współrzędnych geograficznych. Stanowi ona kąt między lokalną osią pionu a płaszczyzną równika. Posiadają one od zero do dziewięćdziesięciu stopni. Zero stopni znajduje się na równiku, a dziewięćdziesiąt stopni na biegunach. Szerokość geograficzna może być północna na…

Układ ciśnień

Układ ciśnień

Układ ciśnień określany jest dla całej kuli ziemskiej. Między innymi wyróżnia się wyże i niże baryczne. Pierwszy z nich jest obszarem podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Najwyższe ciśnienie w nim mieści się praktycznie w środku układu. Izobary maleją na wszystkie strony bądź…

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu

Inaczej określa się to jako ukształtowanie terenu. Jest to swoiste ukształtowanie powierzchni Ziemi poprzez liczne czynniki zewnętrzne, jak na przykład erozję, akumulację rzeczną lub lodowcową, wpływ wiatru i wiele innych. Wielokrotnie też współcześnie niezwykle istotną rolę odgrywa działalność człowieka na…

Prądy morskie

Prądy morskie

Są to niezmienne prawie że ruchy wody w oceanach. Są one wywoływane przez różnice temperatur, ruch obrotowy Ziemi, zasolenie i występowanie wiatrów stałych itp. Najczęściej na każdym oceanie wyróżnić można pięć wielkich kręgów cyrkulacji wody morskiej. Blisko brzegów skoncentrowane są…

Czynniki klimatotwórcze

Czynniki klimatotwórcze

Terminem czynniki klimatotwórcze określa się po prostu wszystkie te elementy, owe czynniki, które wpływają bezpośrednio na klimat danego terenu. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim: szerokość geograficzną, odległość od mórz, oceanów, kierunki wiatrów, pokrycie terenu, działalność człowieka, prądy morskie, wysokość…