Czynniki klimatotwórcze

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu

Inaczej określa się to jako ukształtowanie terenu. Jest to swoiste ukształtowanie powierzchni Ziemi poprzez liczne czynniki zewnętrzne, jak na przykład erozję, akumulację rzeczną lub lodowcową, wpływ wiatru i wiele innych. Wielokrotnie też współcześnie niezwykle istotną rolę odgrywa działalność człowieka na…