Wysokość bezwzględna

Jest to wysokość określonego punktu względem jakiegoś przejętego punktu odniesienia, czyli średniego poziomu morza. Określa się ją skrótem n.p.m., czyli po prostu nad poziomem morza. Niestety okazuje się, że w niektórych krajach wysokość dla tego samego badanego punktu może się trochę różnić, ponieważ przyjęcie mogą być różne krajowe systemy odniesienia, gdzie poziom morza obliczany jest przede wszystkim poprzez wskazania mareografów różnego typu. Mogą się różnić między sobą pod względem dokładności wykonywanych przez siebie pomiarów.