Rzeźba terenu

Inaczej określa się to jako ukształtowanie terenu. Jest to swoiste ukształtowanie powierzchni Ziemi poprzez liczne czynniki zewnętrzne, jak na przykład erozję, akumulację rzeczną lub lodowcową, wpływ wiatru i wiele innych. Wielokrotnie też współcześnie niezwykle istotną rolę odgrywa działalność człowieka na danym terenie, szczególnie wyrobiskowa. Wyróżnia się wiele różnego typu rzeźb terenu, jak na przykład: poligeniczną, policykliczną, strukturalną, krawędziową, tektoniczną czy alpejską i wiele innych. Procesy rzeźbotwórcze między innymi działają ze względu na energię grawitacyjną, geotermiczną, promieniowanie słoneczne oraz geomagnetyzm.