Mikroklimat

Jest to klimat charakterystyczny głównie dla małej części środowiska. Posiada odrębność jako wynik specyfiki swoistego układu czynników, które tworzą dany klimat, czyli na przykład temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności itp. Między innymi mikroklimat może się pokrywać z obszarem geograficznym, na przykład wyżyną, kotliną, określonym wąwozem, miejscowością, województwem, ale również może być tworem sztucznym, który został stworzony przez człowieka, jak mieszkanie, hala produkcyjna itp.