Kurytyba

Znajduje się na południu Brazylii na Wyżynie Brazylijskiej. Jest stolicą stanu Parana, tak często i wprost „namiętnie” odwiedzanego przez wielu turystów. Znajdują się tam dwa uniwersytety, główny węzeł komunikacyjny, port lotniczy, morski. Miasto to powstało w połowie siedemnastego wieku. Z kolei w dziewiętnastym i dwudziestym wieku nastąpił nagły rozwój osadnictwa z Europy, szczególnie włoskiego, niemieckiego i polskiego. Aktualnie jest to jedno z głównych skupisk Polonii w Brazylii. Polacy stanowią tam ponadto siedemdziesiąt procent mieszkańców.