Własności

Uran w czystej postaci jest metalem przybierającym srebrzystobiałą postać, o bardzo dużej gęstości, dwa razy większej niż gęstość ołowiu. Tworzyć będzie on tak zwane formy alotropowe, gdzie wyróżnić można trzy z nich a mianowicie alfa, beta i gamma, pierwsza z nich nosi nazwę rombowej, druga tetragonalnej, trzecia natomiast regularnej, czy też kubicznej. Uran w postaci sproszkowanej posiada cechy piroforyczne, czyli posiada on cechy powodujące samozapłon w kontakcie z tlenem pochodzącym w powietrza. Jak widać więc uran w większości postaci jest niebezpiecznym w różnym stopniu.