Występowanie

Pierwiastek jakim jest uran znaleźć będziemy mogli naturalnie na powierzchni naszej planety w postaci związków chemicznych. Możliwe jest jego znalezienie między innymi w skałach, ale oprócz tego także w glebie, wodzie, roślinach, zwierzętach, a także w ludzkim ciele, gdzie występuje w naprawdę szczątkowych ilością. Oprócz tego znajdziemy go także w minerałach, w tym przypadku posiada on już większe stężenie. Do najważniejszych uranowych minerałów zaliczyć będziemy mogli między innymi blendę uranową, karnotyt i uraninit. Obecnie największe złoża tego surowca znajdują się na czarnym lądzie, dokładniej mówiąc w Kongo. Oprócz tego dość spore pokłady posiadają Kanada, USA, Czechy, Turkiestan, czy też Tybet. W porównaniu do innych surowców wydobycie uranu jest wręcz minimalnym, w poprzednim roku wyniosło trzydzieści pięć tysięcy ton, przy na przykład trzech i pół miliarda ton wydobycia ropy naftowej, różnica jest więc wręcz kosmiczną. Takie ilości uranu są jednak ogromnie niebezpiecznymi. Gdyby wszystkie z nich wykorzystane były do produkowania broni jądrowej, nasza planeta zostałaby zmieciona w pył. Cały surowiec, czy też jego przytłaczająca większość trafia do elektrowni jądrowych, gdzie służy do produkcji energii w sposób tani, ekologiczny oraz bardzo efektywny. W przypadku naszego kraju złoża uranu także występują, są to jednak ilości naprawdę bardzo małe, a wydobycie samo w sobie także będzie w tym przypadku należało do trudnych, z powodu ukształtowań terenu, warunków geologicznych i wielu, wielu innych tym podobnych.