Ropa naftowa

Poszukiwanie

Poszukiwanie

W przypadku poszukiwania ropy naftowej, czy też typowania obszarów, gdzie teoretycznie takowa ropa może się znajdować najczęściej wykorzystywana jest tak zwana sejsmika refleksyjna, jedna ze specjalności geofizyków. Dzięki niej możliwym będzie między innymi rozpoznanie budowy geologicznej danego terenu oraz wytypowanie…

Wydobycie

Wydobycie

Wydobycie ropy naftowej zapoczątkowano już w czasach średniowiecza, wtedy jednak była ona wykorzystywana całkowicie inaczej, a samo wydobycie nie było prowadzone na masową skalę, także z powodu utrudnień technicznych. Obecnie największe zasoby znajdują się a fryce, Ameryce północnej i południowej…

Właściwości

Właściwości

Ropa naftowa w surowym stanie wydobywana będzie ze złóż i jest barwną cieczą posiadającą bardzo ostry i specyficzny zapach, dodatkowo nie rozpuszcza się w wodzie, co uniemożliwia jej rozcieńczanie. Ropa naftowa posiadać będzie gęstość mniejszą od gęstości wody. Jest to…

Występowanie

Występowanie

Jeśli chodzi o występowanie ropy naftowej to będzie można ją odnaleźć w różnych rodzajach złóż. Do tych najbardziej elementarnych zaliczymy tak zwane skały zbiornikowe. Są to macierzyste skały ropy naftowej, przeważnie występujące w postaci łupków, których zawartość substancji bitumicznych jest…

Teoria nieorganiczna

Teoria nieorganiczna

Teoria nieorganicznego pochodzenia ropy naftowej stawia sprawę powstawania i kształtowania się tego surowca w całkiem innym świetle, niż założenia przyjmowane w przypadku teorii organicznej. Teoria ta sama w sobie rozwijała się w momencie rozpowszechniania i popularyzacji w okresie osiemnastego wieku…

Pochodzenie

Pochodzenie

Jeśli chodzi o pochodzenie ropy naftowej to obecnie pod uwagę brane są dwie teorie, jedna z nich mówi o organicznym pochodzeniu tego surowca, druga natomiast o nieorganicznym. W przypadku tej pierwszej stworzona została ona przez grupę międzynarodowych naukowców, w skład…

Ropa naftowa

Ropa naftowa

Ropa naftowa bardzo często określana jest mianem czarnego złota. Jest tak między innymi, gdyż jest to obecnie najbardziej cenna ciekła kopalina, która na szeroką skalę wykorzystywana jest w przemyśle oraz gospodarce, przede wszystkim do produkowania paliw do różnego rodzaju pojazdów.…