Charakterystyka

Mars to planeta, która już od wieków budziła fascynację ludzi w szerokiej gamie kultur, przede wszystkim z powodu swojej niespotykanej i ogniście czerwonej barwy, a oprócz tego dosyć szybkiego ruchu pozornego po powierzchni nieboskłonu. Jest to planeta, której powierzchnia jest o połowę mniejszą od tej ziemskiej i stanowi piątą część naszej planety. Doba na marsie trwać będzie tylko kilkadziesiąt minut dłużej niż na ziemi, powoduje to jednak że rok marsjański wydłuża się o dodatkowe trzysta dni. Z racji swojej odległości od słońca, w takiej samej jednostce czasowej na powierzchnię marsa padać będzie czwarta część energii słonecznej, która dociera między innymi do ziemi, ale także z powodu braku większych zbiorników wodnych i dużego zagęszczenia atmosfery, temperatura powierzchni marsa będzie ulegała naprawdę dużym wahaniom oraz odchyłom. Wahać może się ona pomiędzy dwudziestoma stopniami Celsjusza w czasie najlepszej pogody, w nocy spadać może nawet do stu stopni na minusie, a na biegunach jeszcze niżej. Mars jest jednak mimo wszystko planetą, gdzie najłatwiej będzie nam wytworzyć warunki do życia w przyszłości, oczywiście jeśli posiadać będziemy odpowiednią technikę. Oddalenie planety od słońca nie jest jeszcze tak dużym, żeby nie mogło się tam rozwijać życie. Wystarczy, że będziemy wstanie wpłynąć w sztuczny sposób na rozpoczęcie i przyśpieszenie procesów, które wpłynęły między innymi na formowanie się ziemskiej atmosfery oraz powstanie zbiorników wodnych, co będzie już najważniejszym krokiem do osiedlenia się życia na tejże planecie. Oczywiście człowiek nie przetrwałby tam normalnie, stworzone muszą być warunki sztuczne, między innymi możliwość kontrolowania temperatury.