Atmosfera

Atmosfera otaczająca marsa będzie bardzo cienką oraz jednocześnie rozrzedzoną. Średnie ciśnienie atmosferyczne na powierzchni tejże planety wahało będzie się w granicy sześciuset paskali. Ponieważ grawitacja marsa jest prawie trzykrotnie mniejszą od tej ziemskiej wysokość na jakiej ciśnienie spada jest dla atmosfery tej planety prawie dwukrotnie większą niż dla ziemskiej atmosfery i wynosić będzie około jedenaście kilometrów. Atmosfera ta składała będzie się z dwutlenku węgla, azotu, argonu oraz różnego rodzaju pierwiastków śladowych, pomiędzy nimi znajdziemy także tlen.