Wyprawy załogowe

Obecnie kilka państw zainteresowanych jest wysłaniem człowieka na czerwoną planetę, rozpoczyna się swojego rodzaju wyścig, który miał miejsce przed postawieniem przez człowieka nogi na księżycu. Misja planowana jest na około rok 2030, przed jej rozpoczęciem jednak powrócić muszą na ziemię próbki pobrane z planety mars przez jeden z bezzałogowych lądowników, a oprócz tego załoga najpierw sprawdzona zostanie podczas ponownego lądowania na księżycu około roku 2020. Największy kandydat do wykonania tego planu to z całą pewnością USA, które cały czas jest potęgą gospodarczą.