Języki andamańskie

Jest to swoista rodzina języków, która łączy w sobie języki autochtonicznej ludności Andamanów, czyli indyjskiego terytorium związkowego. Przede wszystkim dzieli się je na dwie grupy, a mianowicie wielko-andamańską i ongijską, a także na język sentinel, który nigdzie nie został do tej pory udokumentowany czy sklasyfikowany. Wśród tych języków wymienić należy między innymi takie, jak: aka-bea, akar-bale, aka-kol, oko-juwoi, a-pucikwar, aka-cari, aka-bo (wszystkie wymarłe), jak i onge oraz jarawa (jeszcze używane).