Części wszechświata

Planetoidy są to ciała większe od meteoroidów, które można obserwować za pomocą teleskopów. Największa z planetoid nazywa się Ceres i ma średnicę 914 km. Pierwsze odkryto w 1800 roku, do dziś obserwowano ich kilkadziesiąt tysięcy. Główny pas planetoid znajduje się pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Natomiast meteoroidy są to poruszające się w przestrzeni międzyplanetarnej skalne bryły materii lub drobiny pyłów których istnieniu dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy wpadając do ziemskiej atmosfery, wywołują zjawisko świecenia (meteoru). Źródłem meteoroidów są zderzenia planetoid, rozpad komet, bryły materii wybite z innych ciał wskutek upadku meteorytów. Meteoryt to fragment meteoroidu, który spadł na Ziemię. Wskutek upadku meteorytów powstają zagłębienia, zwane kraterami meteorytowymi. Większość meteorytów to meteoryty kamienne składające się głównie z krzemianów, rzadziej występują meteoryty żelazne i żelazno-kamienne.