Ciąg główny

Gwiazdy ciągu głównego są ciałami niebieskimi wysyłającymi energię świetlną, która powstała w wyniku reakcji syntezy wodoru w hel. Sama masa waha się od jednej dwunastej masy Słońca do około sto pięćdziesiąt masy Słońca. Jasność gwiazd jest mierzona zaś w wielkości gwiazdy, a wielkość jest oprócz masy, jasność absolutna i typ widmowy. Widma gwiazd podzielono na siedem typów, a każdy typ ma jeszcze dziesięć podtypów. Należy wiedzieć, że każdy typ ma określoną temperaturę powierzchni. Wielkości gwiazd dzielimy na olbrzymy, nadolbrzymy i białe karły. Gwiazdy powstają w obłokach pyłowo-gazowych na skutek kurczenia grawitacyjnego. Podczas tego obłok rozpada się na mniejsze indywidualne kurczące się obszary, które stają się pojedynczymi gwiazdami tworzącymi gromady lub asocjacje gwiazd. Kurcząca globula ogrzewa się aż do momentu osiągnięcia całkowitej równowagi, podczas tego ciśnienie gazu równoważy się z siłami grawitacji.