Układy planetarne

Odnosi się to do planet i innych ciał niebieskich, które krążą wokół wspólnego centrum, które najczęściej położone jest wewnątrz gwiazdy. Akurat system planetarny, w którym mieści się Ziemia określany jest mianem Układu Słonecznego. Jednocześnie w połowie bieżącego roku stwierdzono istnieje prawie trzystu pozasłonecznych jeszcze systemów planetarnych, a w tym mieszczą się też systemy wielokrotne, a więc takie, które posiadają więcej niż jedną planetę pozasłoneczną. Trzeba przyznać, że w większości układy te różnią się znacznie od Układu Słonecznego. Najłatwiej wykryć można planety o dużej masie, które silnie zaburzają ruch bądź promieniowanie z gwiazdy macierzystej. Dlatego też na liście planet przede wszystkim znajdują się te, które mają masę zbliżoną do Jowisza na orbitach o małym promieniu. Pierwszy pozasłoneczny układ planetarny okryty został przez Aleksandra Wolszczana w 1992 roku. Od tego czasu masowo odkrywane zostawały kolejne planetarne układy pozasłoneczne. Ma to między innymi związek z faktem skoku odniesieniu do jakości prowadzonych badań i stosowanego do tego celu sprzętu.