Skale klimatu

Klimat planetarny

Klimat planetarny

Odnosi się on w sumie do klimatu naszej planety. Jednocześnie jest on kształtowany przez wszystkie te czynniki, które tworzą klimat na Ziemi, a więc szerokość geograficzną, temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne i wiele innych. należy jednocześnie zaznaczyć, że ów klimat…

Geoklimat

Geoklimat

Terminem geoklimat określa się po prostu klimat tak zwany globalny, a więc typowy dla całej kuli ziemskiej. Należy zaznaczyć, że mieści się w tym praktycznie cały klimat naszej planety, a więc owe pięć głównych klimatów (umiarkowany, okołobiegunowy, podrównikowy, równikowy oraz…

Topoklimat

Topoklimat

Tym terminem określa się współcześnie swoisty klimat, ale obejmujący swoim obszarem dużą aglomerację miejską. Jest on typowo miejski, lokalny. Został on ukształtowany przez warunki miejscowe, a więc między innymi ukształtowanie terenu, roślinność, stosunki wodne, jak i swoiste zagospodarowanie przestrzenne. Liczą…

Mezoklimat

Mezoklimat

Tym terminem określa się po prostu klimat lokalny. Jest to klimat niezwykle małego obszaru. Przyjmuje się, że sięga on do około kilkudziesięciu kilometrów. Przede wszystkim czynnikami, które odpowiadają za tworzenie się tam odpowiedniego klimatu są: wysokość nad poziomem morza, rzeźba…

Mikroklimat

Mikroklimat

Jest to klimat charakterystyczny głównie dla małej części środowiska. Posiada odrębność jako wynik specyfiki swoistego układu czynników, które tworzą dany klimat, czyli na przykład temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności itp. Między innymi mikroklimat może się pokrywać z obszarem geograficznym, na…

Makroklimat

Makroklimat

Jest to klimat dużych obszarów ziemskich. Jest on kształtowany przez czynniki geograficzne, które po prostu odpowiadają za tworzenie się klimatu. Odnosi się praktycznie do całokształtu danego terenu pod kątem klimatycznym, warunków bytowych większej grupy roślin i zwierząt, a także ludzi,…

Skale klimatu

Skale klimatu

Wyróżnia się kilka, a dokładniej sześć skal klimatu. Odnoszą się one przede wszystkim do rozciągłości określonego klimatu na danym obszarze. Oczywiście jest on kształtowany przez wszystkie, a przynajmniej większość czynników geograficznych, określanych jako klimatotwórcze, jak na przykład poprzez szerokość geograficzną,…