Topoklimat

Tym terminem określa się współcześnie swoisty klimat, ale obejmujący swoim obszarem dużą aglomerację miejską. Jest on typowo miejski, lokalny. Został on ukształtowany przez warunki miejscowe, a więc między innymi ukształtowanie terenu, roślinność, stosunki wodne, jak i swoiste zagospodarowanie przestrzenne. Liczą się tutaj nie tylko czynniki klimatyczne naturalne, biologiczne, ale również działalność człowieka. Jest to swoista odmiana, wprost modyfikacja mezoklimatu. Można go podzielić na formę wypukłą, wklęsłą lub płaską.