Ciśnienie atmosferyczne

Według definicji ciśnienie atmosferyczne jest stosunkiem wartości wektora siły słupa powietrza, który naciska na powierzchnię ziemi. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę z tego, że w górach ciśnienie to jest niższe, a słup mniejszy, a z kolei na nizinach ciśnienie jest wyższe. Ciśnienie mierzone jest za pomocą barometrów. Średnia wielkość ciśnienia atmosferycznego na naszej planecie na poziomie morza wynosi 1013,25hPa. Może się ono zmieniać wraz ze zmianami zjawisk pogodowych, ponieważ jest to jeden z jej czynników i do tego częściowo przynajmniej zależny od pozostałych z nich.