Australia

Australia ze swoimi niecałymi ośmioma milionami kilometrów kwadratowych to najmniejszy ze wszystki ziemskich kontynentów. W większości pokrywają go stepy i suche równiny, przez co nie jest zbyt gęsto zaludniony. Jedynie na wybrzeżach jest trochę więcej roślinności i słodkiej wody, dzięki czemu rozwinęło się tam osadnictwo. Głowne miasta Australii, które to państwo jako jedyne ma przywilej posiadania kontynentu na własność, takie jak Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide oraz Perth znajdują się na wschodnim, południowym oraz połudzniowo–zachodnim wybrzeżu kontynentu. Terytoria centralne sa natomiat bardzo słabo zamieszkałe ze względu na trudne warunki klimatyczne tam panujące zbliżone do tych, jakie panują w Afryce. Są jednak autochtonowie, którzy amieszkują te właśnie tereny. To Aborygeni, rdzenni mieszkańcy kontynentu. Australia bowiem, kiedy została odkryta przez Brytyjczyków, zaczęła im służyć jako więzienie. Na kontynent zsyłano skazańców, dla których brakowało miejsca w przepełnionych więzieniach. I tak oto dzisiejsza ludność Australii to w dużej mierze potomkowie tych właśnie przestępców, którzy zadomowili się na nowym lądzie i pozakładali rodziny.