Kartografia

Szczegółowe przedstawienie kształtu i powierzchni naszej planety na mapie wymaga dobrania odpowiedniego odwzorowania kartograficznego. Chodzi w tym wypadku o takie dobranie sposobu oddania układu punktów i linii występujących na powierzchni Ziemi, aby zachować na płaszczyźnie ich rozmieszczenie zgodne z rzeczywistością.
Odwzorowania kartograficzne powstają przez rzutowanie siatki geograficznej na odpowiednio dobraną, możliwie rozwijalną płaszczyznę. Ze względu na nierozwijalność kulistego kształtu Ziemi, żadne z odwzorowań kartograficznych nie może dać w pełni wiernego jej obrazu.