Poziomice

Poziomica jest to linia krzywa, która występuję na mapie. Łączy ona punkty o tej samej wysokości. Za pomocą poziomic możemy odczytać wysokości terenu. Najłatwiej odczytać wysokość obiektu, który leży na poziomicy. Wystarczy wówczas poznać wysokość poziomicy. Jest ona zwykle zapisana na mapie i trzeba ją tylko znaleźć. Z mapy poziomicowej można też w przybliżeniu odczytać wysokość obiektu, który leży między poziomicami. Znajdujemy wówczas wysokości sąsiednich poziomic i określamy, że obiekt leży między tymi wysokościami, np. między 5 a 10 m. Z rysunku poziomicowego można odczytać nie tylko wysokości terenu, ale także jego kształty.