Nadrenia Północna

Leży w zachodniej części Niemiec, jest najsilniej uprzemysłowionym krajem z głównym regionem przemysłowym, jakim jest Zagłębie Ruhry. Posiada bogate złoża węgla kamiennego, brunatnego, rudy żelaza, cynku, ołowiu i soli kamiennej. Ma bardzo rozwinięty przemysł maszynowy, metalurgiczny, chemiczny, elektrotechniczny, metalowy, włókienniczy, odzieżowy. Samo rolnictwo oparte jest na uprawie jęczmienia, pszenicy, żyta, owsa i buraków cukrowych. Stolicą jest Düseldorf. Węzeł komunikacyjny w każdym kierunku kraju, a port lotniczy obsługujące samoloty z całego świata, i porty rzeczne. Zabytki w tym kraju są na każdym miejscu. Niemcy są krajem bogatym w zabytki i bardzo dbającym o nie. Turystyka jest bardzo rozpowszechniona podobnie jak przemysł. Nadrenia była po wojnie okupowana przez państwa osi angloamerykańskiej. Podczas końca wojny bardzo zbombardowana, jednak potrafiła odbudować swój kraj. Ma bardzo dużo uczelni o wysokiej renomie, a młodzież przyjeżdża z różnych stron świata.