Geografia Polski

Biorąc pod uwagę powierzchnię nasz kraj zajmuje dziewiąte miejsce w Europie. Najważniejsze, czyli najdłuższe rzeki w naszym kraju to Wisła ( jeden tysiąc czterdzieści siedem kilometrów), Odra ( osiemset pięćdziesiąt cztery kilometry), Warta ( osiemset osiem kilometrów) oraz Bug ( siedemset siedemdziesiąt dwa kilometry). Na Mazurach znajdują się dwa największe jeziora, to znaczy jezioro Śniardwy (około sto czternaście kilometrów kwadratowych) oraz jezioro Mamry ( sto cztery kilometry kwadratowe). Biorąc pod uwagę głębokość to pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje jezioro Hańcza, którego głębokość wynosi sto osiem i pół metra. W zasadzie nasz kraj nie „dysponuje” jakąś ogromną liczbą jezior, bowiem zajmują niecały procent powierzchni naszego kraju. Zdecydowanie większość terenu kraju stanowią nizinne tereny. W południowej części naszego kraju znajdują się obszary górskie i wyżynne. Najwyższym szczytem są Rysy, których wysokość wynosi dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć metrów i dziesięć centymetrów nad poziomem morza. Strefa klimatu, w której leży nasz kraj to klimat umiarkowany, a konkretnie ciepły przejściowy. Średnia roczna temperatura to 6-9 stopni Celsjusza. Najwyższą temperaturą jaką zanotowano w naszym kraju jest czterdzieści i dwie dziesiąte stopni Celsjusza. Najniższa natomiast wynosi minus czterdzieści jeden stopni Celsjusza.