Geologia

Większość naukowców przypuszcza że wnętrze Wenus będzie bardzo zbliżone do tego ziemskiego, a samo jądro składało będzie się z żelaza oraz niklu. Otoczone jest one następnie przez bardzo gruby, płaszcz skalny, który dodatkowo pokryty jest skorupą posiadającą rozpiętość kilkudziesięciu kilometrów. Powierzchnia jak wynika z map, które sporządzone były podczas jednych z misji bezzałogowych ukształtowana została w większości poprzez mające na powierzchni planety miejsce procesy wulkaniczne. Świadczyć mogą o tym przede wszystkim kopuły, potoki zastygłej lawy oraz kratery przybierające asymetryczne kształty. Na zdjęciach radaru można zaobserwować występowanie gęstej sieci rowów i szczelin.