Atmosfera

Wenus posiadać będzie bardzo gęstą atmosferę, ciśnienie na tejże planecie będzie wielokrotnie przekraczało te, które charakterystyczne jest dla naszej planety. Odkrywcą tejże planety jest jeden z rosyjskich badaczy, któremu w wieku osiemnastym udało się zaobserwować przejście Wenus przed tarczą słoneczną. Atmosfera tejże planety składała będzie się przede wszystkim z dwutlenku węgla i w znacznie mniejszej mierze z azotu. Inne z pierwiastków chemicznych występujące tutaj w ilościach śladowych to tlenek siarki, neon, argon, czy też para wodna. W atmosferze Wenus udało się odnaleźć szeroką gamę związków chemicznych, które budzą zaciekawienie wśród naukowców i skłoniły ich do otwartych dyskusji dotyczących ich pochodzenia. Należeć będąco nich takowe substancje jak na przykład siarkowodór, czy też najwyższy z siarkowych tlenków, które bardzo rzadko występowały będą jednocześnie ze sobą, gdyż bardzo szybko reagują nawzajem. Innym ze związków jest tak zwany siarczek karbonylu, który bardzo rzadko powstawać będzie w nieorganicznych sposobach. Jedynym z wyjaśnień, które może się nasuwać to fakt obecności organizmów żywych, które produkować będą tego rodzaju substancje. Dodatkowym dowodem może być niewielka ilość tlenku węgla, który powstaje przy oddziaływaniu z słonecznym wiatrem. Substancje te udało się odnaleźć kilkadziesiąt kilometrów nad powierzchnią planety, gdzie temperatura wynosi około siedemdziesięciu stopni Celsjusza.