Pogoda

Troposfera

Troposfera

Tym mianem określa się najniższą i jednocześnie najcieńszą warstwę atmosfery. Posiadają ona około osiemdziesiąt procent całkowitej masy. Okazuje się, ze górna jej granica zmienia się zależnie od pory roku oraz szerokości geograficznej. Między innymi na przykład nad biegunami wynosi ona…

Burze

Burze

Jest to jedno ze zjawisk atmosferycznych. Burze to po prostu intensywne opady deszczu lub deszczu z gradem. Towarzyszą im zawsze wyładowania elektryczne, czyli słynne błyskawice i grzmoty. Sam piorun jest wyładowaniem elektrycznym o niezwykle dużym natężeniu, które wędruje w kierunku…

Opady atmosferyczne

Opady atmosferyczne

Może być ciekły (najczęściej) lub stały. Jest to swoisty produkt procesu kondensacji pary wodnej, która spada z chmur na powierzchnię Ziemi. Najczęściej zalicza się do owych opadów atmosferycznych między innymi: deszcz, mżawkę, śnieg, krupy, grad itp. Są też opady, które…

Wilgotność

Wilgotność

Jest to po prostu zawartość pary wodnej w powietrzu. Należy przyznać, że wlicza się to maksymalną wilgotność, a więc maksymalną ilość pary wodnej w danej ilości powietrza. Zależy ona przede wszystkim od temperatury powietrza. Oznacza to, że im wyższa jest…

Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne

Według definicji ciśnienie atmosferyczne jest stosunkiem wartości wektora siły słupa powietrza, który naciska na powierzchnię ziemi. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę z tego, że w górach ciśnienie to jest niższe, a słup mniejszy, a z kolei na nizinach ciśnienie jest…

Temperatura powietrza

Temperatura powietrza

Temperatura powietrza jest jedną z podstawowych elementów meteorologicznych. Przede wszystkim określa stan cieplny atmosfery. Dane te zbierane są poprzez stacje meteorologiczne. Pomiar dokonywany jest na wysokości około dwóch metrów nad poziomem morza poprzez termometr jednocześnie w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim…

Pogoda

Pogoda

Przyjmuje się, że pogoda jest po prostu krótką, okresową zmienną środowiskową. Przede wszystkim cechuje ją stan w danej chwili i w danym miejscu i to do tego w dolnych warstwach atmosfery, przede wszystkim na terenie troposfery. Jednocześnie zjawiska pogodowe na…