Magallanes

Pełna i właściwa nazwa tego regionu to Region de Magallanes y de la Antartica Chilena lub inaczej Region XII. Jest on położony najbardziej na południe kraju. Jednocześnie jest on największym i najmniej zaludnionym obszarem Chile. Znaleźć tam można na przykład jezioro San Martin, szczyt Torres del Paine, Przylądek Horn, Ziemię Ognistą, Cieśninę Magellana i wiele innych. Według niektórych władz, jak na przykład władz Santiago, mieści się tam też Chilijskie Terytorium Antarktyczne. Spotkać tam można wiele gatunków roślin i zwierząt, jak pingwiny, nandu, guanako, kondory i inne. Gospodarka opiera się na hodowli bydła, przemyśle ropy naftowej i turystyce.